Δεν σ’ άρεζε (Ι)σμαήλ Αγά
Φούρκα μωρέ Φουρκά και Σαμαρίνα
άϊντε μον γύρευες – γιος Σμαήλ Αγά
μον γύρευες και το Ντουτσκό

Μον γύρευες και το Ντουτσκό
να πας μωρέ να πας αρματωλίκι
άϊντε  κι απάνω κλέ-γιος Σμαήλ Αγά
κι απάνω οι κλέφτες φώναζαν

Κι απάνω οι κλέφτες φώναζαν
κι απάν’ μωρέ κι απάνω κλέφτες λέγουν(σκούζουν)
άϊντε  ρίξε (Ι)σμαήλ – γιος Σμαήλ Αγά
ρίξε (Ι)σμαήλ  μ’ τα άρματα.

Ρίξε (Ι)σμαήλ  μ’ τα άρματα
ρίξε μωρέ ρίξε και τα τουφέκια.
Άϊντε το πώς να ρί – γιος Σμαήλ Αγά
το πώς να ρί ξω τα’ άρματα

Το πώς να ρί ξω τα’ άρματα
το πώς μωρέ το πώς και τα τουφέκια.
Άϊντε εγώ ‘με γιος – γιος (Ι)σμαήλ Αγά
εγώ ‘με γιος – γιος (Ι)σμαήλ Αγά

LEAVE A COMMENT

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Για όλους αυτούς που πίστεψαν,
Για τους έρωτες που χάθηκαν,
Για τις αγάπες που άντεξαν,
Για όλους αυτούς που έφυγαν,
Για όλους όσους αντέξανε στο χρόνο,
Για τις φιλίες που γεννήθηκαν,
Για όλους εμάς που συνεχίζουμε,
Για όσους συναντήσαμε,
Για όλους που δεν ξέμειναν από λόγια..

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ